متن ابزار

صفحه نخست حذف تبدیل بسامد کلمات بسامد نویسه‌ها متون آزمایشی

  • تبدیل حروف بزرگ به کوچک.
    • توجه کنید که این گزینه برای حروف انگلیسی و لاتین عمل می‌کند و حروف فارسی را شامل نمی‌شود.

  • تبدیل دونوع «کاف»، به «کاف» فارسی.
  • تبدیل دو نوع «ی» به «ی» فارسی.
    • توجه کنید که این دو گزینه برای حروف فارسی و عربی عمل می‌کند، و حروف انگلیسی و عربی را شامل نمی‌شود‎.‎
متن:

نتیجه:صفحه نخست حذف تبدیل بسامد کلمات بسامد نویسه‌ها متون آزمایشی

Copyright © 1386-1388 (2007-2009) Mohammd Mahdi Mojiry. All right reserved , http://www.mojiry.ir