متن ابزار

صفحه نخست حذف تبدیل بسامد کلمات بسامد نویسه‌ها متون آزمایشی

 • متن خود را در کادر زیر وارد نمایید.
 • نویسه‌هایی که به عنوان جداکننده هستند را مشخص نمایید:
  ردیف نام Name کد Utf-8
  1 فاصله Space 032
  2 فاصله Horizontal Tab 009
  3 خط جدید Line Feed 010
  4 خط جدید Carriage Return 013
  5 نقطه Dot 046
  6 کاما Comma 044
  7 علامت سوال Question Mark 063
  8 علامت تعجب Exclamation Mark 033
  9 ستاره Asterisk 042
  10 پرانتز باز Left/Opening Parenthesis 040
  11 پرانتز بسته Right/Closing Parenthesis 041
  12 خط تیره Minus/Dash 045
  13 زیر خط Underscore 095
 • تبدیل حروف بزرگ به کوچک
  • توجه کنید که این گزینه برای حروف انگلیسی و لاتین عمل می‌کند و حروف فارسی را شامل نمی‌شود

حذف Stop Word های فارسی (واژه‌های سراسری) مشاهده لیست کلمات
حذف Stop Word های عربی مشاهده لیست کلمات
حذف Stop Word های انگلیسی
لیست شماره 1 مشاهده لیست کلمات
لیست شماره 2 مشاهده لیست کلمات
لیست شماره 3 مشاهده لیست کلمات

متن:


صفحه نخست حذف تبدیل بسامد کلمات بسامد نویسه‌ها متون آزمایشی

Copyright © 1386-1388 (2007-2009) Mohammd Mahdi Mojiry. All right reserved , http://www.mojiry.ir