متن ابزار

صفحه نخست حذف تبدیل بسامد کلمات بسامد نویسه‌ها متون آزمایشی

  • متن خود را در کادر زیر وارد نمایید.
  • کد نویسه‌ها بر اساس کدهای UTF-8 می‌باشند که دارای طول متغیر است.
  • توجه کنید که در UTF-8، صد و بیست و هشت نویسه ASCII به همان شکل هستند.
  • بنابراین کد حروف انگلیسی و علامات آن در ASCII و UTF-8 برابرند.
  • برای اطلاعات بیشتر در مورد انواع کدینگ و جایگاه آنها در زبان فارسی به فصل سوم این سند مراجعه کنید.
متن:


صفحه نخست حذف تبدیل بسامد کلمات بسامد نویسه‌ها متون آزمایشی

Copyright © 1386-1388 (2007-2009) Mohammd Mahdi Mojiry. All right reserved , http://www.mojiry.ir